र’हस्यम,

यो संसार धेरै र’हस्यमयी चिजहरु छन् । केही पत्ता लागेका छन् केही बाँकी । सुन्दा र देख्दा नै अ’चम्म लाग्ने घ’टनाले मा’निसहरुलाई च’कित तुल्याउँछ । यस्तै एउटा अ’चम्को झरना छ जहाँ आ’गो नि’रन्तर ब’लिरहन्छ । एउटा र’हस्य यमय ढुङ्गाको माथि बाट लगातार झरना ब’गिरहन्छ तै पनि झरनाको ठिक तल कयौँ वर्ष षदेखि आ’गो ब’लिरहेको छ ।
यो झरना न्युयोर्कको चे’स्टनट रिज काउन्टी पार्कमा पर्छ ।

जसलाई आजभोलि एटरनल फ्लेम भनिन्छ । यो झरनाको विशेषता भनेको यहाँ वर्ष भरि पानी ब’गिरहन्छ र यसको ठ्या’क्कै तल आ’गो ब’लिरहन्छ । स्थानीयहरुले यसलाई दै’वी च’मत्कार मान्छन

यो संसार धेरै र’हस्यमयी चिजहरु छन् । केही पत्ता लागेका छन् केही बाँकी । सुन्दा र देख्दा नै अ’चम्म लाग्ने घ’टनाले मा’निसहरुलाई च’कित तुल्याउँछ । यस्तै एउटा अ’चम्को झरना छ जहाँ आ’गो नि’रन्तर ब’लिरहन्छ । एउटा र’हस्य यमय ढुङ्गाको माथि बाट लगातार झरना ब’गिरहन्छ तै पनि झरनाको ठिक तल कयौँ वर्ष षदेखि आ’गो ब’लिरहेको छ ।
यो झरना न्युयोर्कको चे’स्टनट रिज काउन्टी पार्कमा पर्छ ।

जसलाई आजभोलि एटरनल फ्लेम भनिन्छ । यो झरनाको विशेषता भनेको यहाँ वर्ष भरि पानी ब’गिरहन्छ र यसको ठ्या’क्कै तल आ’गो ब’लिरहन्छ । स्थानीयहरुले यसलाई दै’वी च’मत्कार मान्छन्

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर